ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันในกิจกรรม NikonClub : The Last Man #1

วันที่: 20/11/2015
ประเภท: ข่าวกิจกรรม
ประกาศรายชื่อสมาชิก NikonClub Thailand จำนวน 40 คน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรม NikonClub : The Last Man #1 ณ บูธ Nikon (A15-A16) ในงาน Photo Fair 2015 วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เพื่อชิงตำแหน่งสุดยอดช่างภาพ พร้อมรับรางวัลสุดพิเศษ เลนส์ AF-S NIKKOR 24-70 f/2.8E ED VR  ใหม่ มูลค่า 83,500 บาท ไปครอง!

รูปแบบและกติกา

 1. ผู้เข้าแข่งขันลงทะเบียนตามเวลาที่กำหนด และรับหัวข้อการถ่ายภาพพร้อมกัน
 2. ผู้เข้าแข่งขันจะออกไปถ่ายภาพตามโจทย์ที่ได้รับ รวมถึงสามารถตกแต่งภาพได้ โดยห้ามทำการตัดแต่งภาพอื่นๆ มาประกอบ
 3. ผู้เข้าแข่งขันนำไฟล์ภาพมาส่งที่บูธ Nikon ภายในเวลา 18:00 . โดยเลือกเพียง  1 ภาพ หากผู้เข้าแข่งขันไม่ส่งภาพในเวลาที่กำหนด จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที
 4. ตัดสินภาพในรูปแบบการ Battle โดยแสดงเปรียบเทียบแบบภาพต่อภาพ ผู้เข้าาแข่งขันทั้งหมดเป็นจะผู้ลงคะแนนเสียงเลือกภาพ ภาพที่ได้รับคะแนนเสียงมากกว่าจะได้ผ่านเข้ารอบเพื่อ Battle กับภาพต่อไป ภาพที่ได้รับคะแนนเสียงมากว่าจนจบการ Battle ครั้งสุดท้ายจะเป็นผู้ชนะ 

รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก กิจกรรม NikonClub : The Last Man #1

1.       คุณ อภิชาต  อ๊อสปอนพันธุ์

2.       คุณ ก่อพงษ์  ศรีพวาทกุล

3.       คุณ อภิชญา  กันประเสริฐ

4.       คุณ Sasin  Tipchai

5.       คุณ วรท  ศรีนิมิตร

6.       คุณ อรรคพล  ขุมคำ

7.       คุณ สุวิทย์  บางบ่อ

8.       คุณ บัญญัติ  มานกิจลาภ

9.       คุณ อิทธิ  รัตนากีรณวร

10.    คุณ  ธงพล  อดุลสิริพงษ์

11.    คุณ ปิติภัทร  อุษณกรกุล

12.    คุณ ชาติชาย  ระงับภัย

13.    คุณ พรพินิจ  ปรีดานนท์

14.    คุณ เอกรินทร์   เอกอัจฉริยะวงศ์

15.    คุณ ศัตราวุธ  ภิรมไกรภักด์

16.    คุณ ดิเรก  เยี่ยมแสนสุข

17.    คุณ จักรกฤษณ์  สิงหนุต

18.    คุณ จิฑาวัฒน์  ชาญปราณีต

19.    คุณ อนุพงศ์  สอนพรม

20.    คุณ กฤษฎา  วรรณลังกา

21.    คุณ มาลี  ฤกษ์พรพิพัฒน์

22.    คุณ ณัฐพงษ์  กลิ่นชะนะ

23.    คุณ ธนัญกรณ์  เปรมรัตนชัย

24.    คุณ  Chaowarin  Hadchaing

25.    คุณ Orathai  Chobsieng

26.    คุณ Jedsada  Piampiyachat

27.    คุณ Phuchit  Aunmuang

28.    คุณ ภุชงค์  แป้นน้อย

29.    คุณ Prakrit  Tanthawatkul

30.    คุณ Kampanat  Nedsiri

31.    คุณ บัญชา  ปานบุญลือ

32.    คุณ ภูมินทร์  การะเกษ

33.    คุณ Thitiwat  Pungseeklao

34.    คุณ ธีระพล  โพธิ์ทอง

35.    คุณ Thakorn  Jantrachot

36.    คุณ วศิน  ชูวัฒนานุรักษ์

37.    คุณ วรสิทธิ์  สาลี

38.    คุณ กิตติพงษ์  จัตตุพรพงษ์

39.    คุณ กิตติศักดิ์  วิชัยดิษฐ์

40.    คุณ วินนิวัตร  ไตรตรงธนรัตน์

กำหนดการ

10:30 น.                 ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมแข่งขัน

11:00 น.                 แจ้งรายละเอียดกิจกรรมพร้อมประกาศหัวข้อการแข่งขัน

11:30 น.                 ผู้เข้าแข่งขันออกไปถ่ายภาพตามหัวข้อที่กำหนด

17:00 น.                 ผู้เข้าแข่งขันส่งไฟล์ภาพ

18:00 .                 ปิดรับไฟล์ภาพ

19:00 .                 ตัดสินภาพถ่ายด้วยวิธีการ Battle รูปต่อรูป โดยใช้เสียงโหวตจากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด

20:00 น.                 ประกาศผลผู้ชนะ พร้อมมอบรางวัล

หมายเหตุ
 1. ผลงานภาพที่ส่งเข้าแข่งขันต้องถ่ายด้วยกล้องนิคอนเท่านั้น (รุ่นใดก็ได้) โดยต้องเป็นภาพที่ถ่ายในวันและเวลาที่กำหนดสำหรับการแข่งขันเท่านั้น
 2. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเตรียมเมโมรี่การ์ดที่ฟอร์แมตแล้ว เพื่อใช้บันทึกภาพ (Nikon สงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบเมโมรี่การ์ดก่อนเริ่มการแข่งขัน)
 3. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด
 4. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องนำบัตรปะรชาชนมาเป็นหลักฐานแสดงตัวในการลงทะเบียนหน้างาน
 5. ผู้เข้าแข่งขันสามารถส่งภาพเข้าแข่งขันได้ 1 ภาพต่อท่าน และจะต้องส่งทั้งในแบบ RAW และ JPEG
 6. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องนำภาพถ่ายมาส่งที่บูธนิคอน ภายในเวลา 18:00 น. ของวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558 เท่านั้น หากผู้เข้าแข่งขันมาส่งภาพไม่ทันภายในเวลาที่กำหนด จะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันทันที

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. ผลงานภาพที่ส่งเข้าแข่งขันต้องถ่ายด้วยกล้องนิคอนเท่านั้น
 2. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด หากพิสูจน์ได้ว่าเป็นการละเมิดข้อกำหนดนี้ ทางนิคอนสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์จากการเป็นผู้ชนะและรับของรางวัล
 3. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องนำบัตรปะรชาชนมาเป็นหลักฐานแสดงตัวในการลงทะเบียนหน้างาน
 4. ผู้เข้าแข่งขันสามารถส่งภาพเข้าร่วมคัดเลือกได้ 1 ภาพต่อท่าน และจะต้องส่งทั้งในแบบ RAW และ JPEG
 5. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องนำภาพถ่ายมาส่งที่บูธนิคอน ภายในเวลา 18:00 น. ของวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558 เท่านั้น หากผู้เข้าแข่งขันมาส่งภาพไม่ทันภายในเวลาที่กำหนด จะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันทันที
 6. การเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นผู้รับผิดชอบในทรัพย์สินส่วนตัวและอุปกรณ์ที่นำติดตัวมาใช้ในกิจกรรมนี้ด้วยตนเอง รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเดินทางหรืออื่นๆ  อันเกี่ยวข้องกับการไปถ่ายภาพเพื่อส่งเข้าร่วมแข่งขัน
 7. ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นผู้รับผิดชอบการเตรียมอุปกรณ์ถ่ายภาพรวมถึงแบตเตอรี่สำรอง เลนส์ เมมโมรี่การ์ด และอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับถ่ายภาพเหล่านี้มาเอง
 8. ผู้ชนะที่ได้รับรางวัล จะต้องจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ
 9. บริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข รูปแบบการจัดกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. การตัดสินผลผู้ชนะในกิจกรรมนี้ โดยการโหวตจากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดถือเป็นที่สิ้นสุด