ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันในกิจกรรม NikonClub : Pro Comment ภายใต้หัวข้อ "การถ่ายภาพบุคคลในแสงธรรมชาติ"

วันที่: 21/12/2015
ประเภท: ข่าวกิจกรรม

 

ประกาศรายชื่อสมาชิก NikonClub Thailand จำนวน 30 คน สำหรับกิจกรรม NikonClub : Pro Comment ภายใต้หัวข้อ "การถ่ายภาพบุคคลในแสงธรรมชาติ" โดย คุณสุรชาติ จันทร์เด่นดวง ช่างภาพ Wedding ชื่อดัง จาก Art of Aud Studio

วันที่วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2558
เวลา: 13:00 – 16:30 .
สถานที่: Nikon Square, อาคาร Empire Tower 1 ชั้น 45 (BTS ช่องนนทรี)
หัวข้อการถ่ายภาพบุคคลในแสงธรรมชาติ

รายชื่อสมาชิกที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม NikonClub : Pro Comment

 1. คุณ จีรวัฒน์ โสมโสพิน
 2. คุณ วิทยากร ระติเดช
 3. คุณ Norachai Kulvespattarawong
 4. คุณ รัตนา มงคลวิสุทธิ์
 5. คุณ จักรภธร เมฆารักษ์กุล
 6. คุณ อภิชญา กันประเสริฐ
 7. คุณ Nitsawan Katerattanakul
 8. คุณ ธนชัย เอื้อเศรษฐวัฒนา
 9. คุณ ปริญญา พะลัง
 10. คุณ นิรุต มณีกิจ
 11. คุณ จิดาภัส อันอดิเรกกุล
 12. คุณ Sood Raktham
 13. คุณ โฆสิต รัตนานุเคราะห์
 14. คุณ Ekkachai Mooyen
 15. คุณ เดาเฉียน แซ่ลิ้ม
 16. คุณ ชินวัฒน์ ธนติพุกนนท์
 17. คุณ ชเยส ณ ระนอง
 18. คุณ วิวัฒน์ ทวีรารักษ์
 19. คุณ ภูริพัชร์ ดำประภา
 20. คุณ ดนัยวุฒิ วิรุฬห์ภูติ
 21. คุณ อุดม บุญจันทร์
 22. คุณ ประสิทธิ์ มณะโสต์
 23. คุณ อิสหาก ตะลา
 24. คุณ Tanankorn Siraanyarat
 25. คุณ ภาณุเดช กลั่นกรอง
 26. คุณสยาม ถาวรวิสุทธิ์สกุล
 27. คุณ สุกัญญา ทับทีมศรี
 28. คุณ กฤตพล อชินีทองคำ
 29. คุณ วงศธร แถมสกุล
 30. คุณ พงษ์ธร พฤกษ์ศรีรัตน์
 31. คุณ Itch Suvachart

กำหนดการกิจกรรม

13:00         ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
13:15         บรรยายโดยวิทยาการ แสดงภาพผลงานสมาชิกพร้อมการคอมเม้นท์
14:30         พักรับประทานอาหารว่าง
14:45         บรรยายโดยวิทยาการ แสดงภาพผลงานสมาชิกพร้อมการคอมเม้นท์
16:00         วิทยากรพูดคุย ตอบคำถามสมาชิก
16:30         จบกิจกรรม ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน