ประกาศรายชื่อสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม NikonClub Pro Comment หัวข้อ "ภูเขา สายหมอก ดอกไม้"

วันที่: 17/02/2016
ประเภท: ข่าวกิจกรรม
ประกาศรายชื่อสมาชิก NikonClub Thailand จำนวน 30 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรม NikonClub : Pro Comment ภายใต้หัวข้อ "ภูเขา สายหมอก ดอกไม้" โดย ดร. ภูมินันท์ ปิยทัศน์นันท์ หรือ AtomicZen ช่างภาพสาย Landscape - Seascape ชื่อดัง

วันที่: วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559
เวลา: 13:00 - 16:30 น.
สถานที่: Nikon Square อาคาร Empire Tower 1 ชั้น 45 (BTS ช้่องนนทรี)
หัวข้อ: ภูเขา สายหมอก ดอกไม้

กำหนดการกิจกรรม

13:00     ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
13:15     บรรยายโดยวิทยากร แสดงความคิดเห็นและเสริมเทคนิค เพื่อเป็นการปรับปรุงผลงานภาพถ่ายของสมาชิก
14:30     พัก
14:45     บรรยา
ยโดยวิทยากร แสดงความคิดเห็นและเสริมเทคนิค เพื่อเป็นการปรับปรุงผลงานภาพถ่ายของสมาชิก
16:00     วิทยากรพูดคุยและตอบคำถามจากสมาชิก
16:30     จบกิจกรรม ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

รายชื่อสมาชิกที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม NikonClub : Pro Comment

 1. คุณ ดวงใจ ศิริภาพรรณ
 2. คุณ อธิวัฒน์ แอบบัว
 3. คุณ อัครพล วงษ์กิติคุณ
 4. คุณ ศุภณัฐ ผากา
 5. คุณ Worachart Wisawapipat
 6. คุณ สมบูรณ์ ชูรอด
 7. คุณ อนันต์สิทธิ์ วงศ์กรวณิชย์
 8. คุณ Tinnapat Chaikoonsaeng
 9. คุณ Yaowapha Naksawangphorn
 10. คุณ อรรถพร ฉุยฉาย
 11. คุณ Sakuna Sajjaisariyawut
 12. คุณ นรชัย กุลเวศภัทรวงศ์
 13. คุณ ธนกฤต รจนพิสิษฐ
 14. คุณ ณัฏฐินี สัญชัยศิริกูล
 15. คุณ Apiwat Uaprayotkul
 16. คุณ Peerapan Chutitanarat
 17. คุณ วริษฐ์ นพนิธิพัฒน์
 18. คุณ มาลี ฤกษ์พรพิพัฒน์
 19. คุณ เอกพล มณีโชติ
 20. คุณ ปฐมพร สีหาเสนา
 21. คุณ ศิริพร เจริญรัตน์
 22. คุณ อรุณรุ่ง วิลยาลัย
 23. คุณ อัครพร วงษ์ยุตติธรรม
 24. คุณ ณัฐกิต จีรพัฒน์ไมตรี
 25. คุณ วโรตม์ เอี้ยวถาวร
 26. คุณ สุพจน์ มโนเกื้อกูล
 27. คุณ จีรวัฒน์ โสมโสพิน
 28. คุณ พงษ์พิพัฒน์ ศรีวราลักษณ์
 29. คุณ พงษ์ธร พูลเรือง
 30. คุณ อนุร์ หลิมกุล