ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม NikonClub Workshop ในวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2559

วันที่: 22/04/2016
ประเภท: ข่าวกิจกรรม

 


ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วมกิจกรรม NikonClub : Workshop ภายใต้หัวข้อ "Pre-wedding Working Process" โดย คุณ ศุภวัชร์ เด่นอัมพร (Supawattpixs)

วันที่: วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2559
เวลา: 14:00-18:00 น.
สถานที่: Foto Hotel ห้อง Exhibit Hall จังหวัดภูเก็ต
หัวข้อ: Pre-wedding Working Process

กำหนดการกิจกรรม

     13:30     ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้อง Exhibit Hall โรงแรม Foto Hotel
     14:00     เริ่มกิจกรรมบรรยาย
     15:30     พักรับประทานอาหารว่าง
     16:00     เริ่มกิจกรรม Workshop   
     18:00     จบกิจกรรม ถ่ายภาพร่วมกัน  

รายชื่อสมาชิกที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม NikonClub : Workshop

1. บารมี มีทอง
2. surapong chaimongkol
3. บัญชา มานะกิจ
4. เอก ณ พัทลุง
5. ธวาติน นครินทราคุปต์
6. วรัญรดา หนูขาว
7. วรวิทย์ วัฒนะโชติ
8. เชษฐา ศรีเนียม
9. ปรัชญา พงษ์พุ่ม
10. ชัชวาล เดชเกษม
11. มาตาฮารี เสือนิล
12. นาย ณรงค์ เหล่าดี
13. มงคล ศรีสุข
14. อมรพันธ์ เพ็ชรัตน์
15. ภาคภูมิ นาคมณี

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 086-766-6148