ภาพบรรยากาศงาน "NikonClub Workshop Pre-wedding Working Process" - Phuket

วันที่: 04/05/2016
ประเภท: ข่าวกิจกรรม

กิจกรรม "NikonClub Workshop Pre-wedding Working Process" - Phuket 
NikonClub Thailand จัดกิจกรรมเวิร์คช็อปการถ่ายภาพ Pre-wedding เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2559 ณ โรงแรม Foto Hotel จังหวัดภูเก็ต สมาชิกได้มีโอกาสร่วมรับฟังประสบการณ์พร้อมร่วมเวิร์คช็อปอย่างใกล้ชิดกับ คุณเมย์ - ศุภวัชร์ เด่นอัมพร (SupawattPixs) ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน แนวคิดและเทคนิคการเลือกมุม แสง และการเลือกใช้อุปกรณ์ รวมถึงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ

สำหรับสมาชิกที่พลาดโอกาสร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ สามารถติดตามกิจกรรมอื่นๆจาก NikonClub Thailand ซึ่งมีการจัดขึ้นทุกเดือนอย่างต่อเนื่องได้บนหน้าเว็บไซต์ NikonClub Thailand หรือแฟนเพจนิคอน www.facebook.com/nikonthailand