ประกาศผลการประกวดถ่ายภาพจากสมาชิก NikonClub Thailand หัวข้อ "Smile"

วันที่: 15/08/2016
ประเภท: ข่าวกิจกรรม

 ประกาศผลการประกวดถ่ายภาพจากสมาชิก NikonClub Thailand หัวข้อ "Smile"

รางวัลชนะเลิศ ได้รับกล้อง Nikon1 J5 kit 10-30mm f/3.5-5.6 VR มูลค่า 21,990 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ 
คุณ ชมัยภรณ์ กิตินารางวัลชมเชย
ได้รับกล้อง Coolpix A100 มูลค่า 3,490 บาท จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ 

คุณ อธิพันธ์ ขันทะลี


คุณ กฤษฎา ก๋าตาคุณ วีระยุทธ พิริยะพรประภา


คุณ กฤษณ์มงคลรัตน์ อรุณสุริยะขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกที่ให้ความสนใจร่วมสนุกส่งภาพเข้ามากันเป็นจำนวนมากและขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกคนด้วยครับ สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล อย่าลืมส่งชื่อ ที่อยู่ สำเนาบัตรประชาชน และเบอร์โทรติดต่อมาที่  
Nikonclub.Th@nikon.com เพื่อติดต่อรับของรางวัลภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์นะครับ

หมายเหตุ: หากทางทีมงาน ไม่สามารถติดต่อผู้ได้รับรางวัลและไม่ได้รับข้อมูลตามแจ้งภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้ผู้ชนะในลำดับถัดไป