ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วมกิจกรรม NikonClub Workshop ในวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 โดย คุณ ภูมินันท์ ปิยทัศน์นันท์

วันที่: 03/02/2017
ประเภท: ข่าวกิจกรรม

ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วมกิจกรรม NikonClub Workshop ในวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 โดย ดร.ภูมินันท์ ปิยทัศน์นันท์

 

วันที่: วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560

เวลา: 14:30 - 18:00 น.

สถานที่: โรงแรมบีพี สมิหลาบีชแอนด์รีสอร์ท สงขลา ห้องชัยมงคล ชั้นใต้ดิน

หัวข้อ: Landscape Talks by AtomicZen

รายชื่อสมาชิกที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม

1.      คุณ ษา เดชธราดล

2.      คุณ อริยา เดชธราดล

3.      คุณ อนิรุจน์ คงศร

4.      คุณ อิทธิพล คะชะวาโร

5.      คุณ ชูเกียรติ ทองกับศรี

6.      คุณ ฐาปกรณ์ แก้วประชามิตร

7.      คุณ Ak Napattalung

8.      คุณ เจนวิทย์ ศรีสุวรรณ

9.      คุณ เพชราวุธ เพชรโยธา

10.   คุณ สุธินี สินุธก

11.   คุณ ไพรัตน์ กชกรจารุพงศ์

12.   คุณ รัตนา โพชะเรือง

13.   คุณ สมบูรณ์ แก้วบุญส่ง

14.   คุณ พิรุณ ไทยเจริญ

15.   คุณ จตุรงค์ มะเดื่อ

16.   คุณ พรจรัส สุทธินันท์

17.   คุณ ภูวนาท คงแก้ว

18.   คุณ ธัชชัย ทองนวล

19.   คุณ วันชัย แซ่โล่

20.   คุณ เศรษฐพิชญ์ สุคันธวณิช

21.   คุณ Ratanan Thangjcrern

22.   คุณ adul cha-on

23.   คุณ kordet niyomdecha

24.   คุณ เวคิน หนูนำวงศ์

25.   คุณ พีรวัส สงฆ์ทองวีระกุล

26.   คุณ อรรถพล อนันต์วิทู

27.   คุณ สุใบด๊ะ หมัดสะมัน

28.   คุณ รชตพล เจนสง่า

29.   คุณ วีระศักดิ์ เดชอรัญ

30.   คุณ พลชาติ โชติการ

31.   คุณ อนันต์ เหร็นเส็บ

32.   คุณ ธนพณ ทวีชื่น