ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วมกิจกรรม NikonClub Workshop ในวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 โดย คุณ ปฏิวัติ จันทะวงษ์

วันที่: 14/02/2017
ประเภท: ข่าวกิจกรรม

 

ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วมกิจกรรม NikonClub Workshop ในวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 โดย คุณ ปฏิวัติ จันทะวงษ์

 

วันที่: วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560

เวลา: 13:00 - 16:30 น.

สถานที่: M academy บิ๊กซีราชดำริ (ชั้น 5 ต่อบันไดเลื่อน)

หัวข้อ: Professional Pre-Wedding

รายชื่อสมาชิกที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม

1.       คุณ หาญชัย เอกฤทธิ์วโรดม

2.       คุณ นวพล เอี๋ยวพานิช

3.       คุณ จิรัส เสวย

4.       คุณ พรชัย จีรพันธุ์

5.       คุณ วุฒิชัย ฝ่ายรีย์

6.       คุณ สันติชาติ ชวนุตม์

7.       คุณ จิรพงษ์ ชมดวง

8.       คุณ  วุฒิชัย พูลแก้ว

9.       คุณ  อดิศร รัศมีรณชัย

10.   คุณ  ปภาวรินทร์ กาญจนารัณย์

11.   คุณ  CHALERMPOL T

12.   คุณ  ปัญญาอนันต์ รสชื่น

13.   คุณ  ธนัท ดำรงเกียรติวัฒนา

14.   คุณ  Sathit Phongjean

15.   คุณ สุภณัฐ รัตนธนาประสาน

16.   คุณ สุขพจน์ วงค์ครูสอน

17.   คุณ ธีรภัทร รัตตนิศาน์กุล

18.   คุณ วิศาล พงศ์วิลาส

19.   คุณ ณัฏดนัย แย้มเฉลียว

20.   คุณ ณัฐพล ศิริวิบูลย์ไชยกุล

21.   คุณ เอกชัย บุญอินทร์

22.   คุณ วินิจ วงศ์พิพัฒน์ทวีป

23.   คุณ สมบูรณ์ ชูรอด

24.   คุณ ศรายุธ บุญประเสริฐ

25.   คุณ ดวงใจ ดุเหว่า

26.   คุณ อธิวัฒน์ แอบบัว

27.   คุณ พัสกร จันทร์หอมสุข

28.   คุณ จักรกฤษณ์ วิมานมุนี

29.   คุณ อาทิตยา พุฒซ้อน

30.   คุณ Supachoke C. Gulmongkol

31.   คุณ ณัฐพงศ์ บุญเสงี่ยม

32.   คุณ ศิริพงศา โจโฉ

33.   คุณ ภีระพงศ์ สินบวรพรพงษ์

34.   คุณ พงษ์พิเดช มะลิ

35.   คุณ พัชร​บดินทร์ คุตปา

36.   คุณ Jinwara Moontongka

37.   คุณ ประสิทธิ์ มุ่งเมืองกลาง

38.   คุณ จันทร์ดารา ทับจันทร์

39.   คุณ Noppadol Kostsu

40.   คุณ ณัฐพล ศรีชมชื่น