ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วมกิจกรรม NikonClub workshop ในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 ภายใต้หัวข้อ " Portrait workshop With NIKKOR Lens"

วันที่: 15/06/2017
ประเภท: ข่าวกิจกรรม

 ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วมกิจกรรม NikonClub Workshop ในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 โดย คุณ เสรีวัชร์ ศาสตร์กุลวนิช ( Phat Studio)

วันที่: วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560

เวลา: 13:00 - 16:30 น.

สถานที่: ร้าน street café

หัวข้อ: Portrait workshop with NIKKOR lens

กำหนดการกิจกรรม

13.00   ลงทะเบียนพร้อมกันที่ร้าน street café

13.30   เริ่มกิจกรรมบรรยาย

14.30   พักทานอาหารว่าง

15.00   เริ่มกิจกรรม workshop

16.30   จบกิจกรรม ถ่ายภาพร่วมกัน

รายชื่อสมาชิกที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม

1.      คุณ คุณากร หงษ์กา

2.      คุณ ณธกร เตาธนาตย์

3.      คุณ พูลศักดิ์ สีหะพรม

4.      คุณ อภิโชค รีศรีคำ

5.      คุณ Peerapong Naeoprasoet

6.      คุณ สุธี ท่าทราย

7.      คุณ คุณากร อยู่เย็น

8.      คุณ  เอกพงษ์ ทองธีรภาพ

9.      คุณ  เฉลิมวุฒิ แจ้งสว่าง

10.   คุณ  เฉลิมวุฒิ โพธิ์คลัง

11.   คุณ  สฤษดิ์ วุฒิสาร

12.   คุณ  วัชระ สุวะนาม

13.   คุณ  ศิริพงษ์ เพียศิริ

14.   คุณ  ภูวนาถ ศรีสุธรรม

15.   คุณ ปัญญา สินชัย

16.   คุณ อังกูร เต็มรัศมี

17.   คุณ วีรภัทร เสือเขียว

18.   คุณ ไชยวุฒิ ภาษี

19.   คุณ ชัยรินทร์ งามโรจน์วัฒน์

20.   คุณ พสธร คณาดี

21.   คุณ สุรพล ช่วยบุดดา

22.   คุณ พูนลาภ เลยะกุล

23.   คุณ คมกริช จันทร์ปัญญา

24.   คุณ วัฒนา วัฒนะ

25.   คุณ ครรชิต บูรณะปิยะวงศ์

26.   คุณ มนตรี แสงวงค์

27.   คุณ Kowit Chokbamroong

28.   คุณ กระวีพจน์ ศุภมิตรจิตมณี

29.   คุณ เกรียงไกร เนตรนางรอง

30.   คุณ เจียมศักดิ์ ทองรุ่ง

31.   คุณ ชนิภรณ์ ฝ่ายชาวนา

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 086-766-6148