เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนรับสิทธิ์การขยายการรับประกันสินค้าสำหรับกล้อง Nikon FX

วันที่: 01/01/2020
ประเภท: ข่าวองค์กร

การขยายการรับประกันสินค้าสำหรับกล้อง Nikon FX


ผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ

• กล้อง Nikon FX ทุกรุ่น (D5, D850, D810, D750, D610, Df) ที่ซื้อในช่วงตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2561
• เป็นสินค้าที่รับประกันโดย บริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด และซื้อจากตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ

--------------------------------------------------

ขั้นตอนการลงทะเบียนการขยายการรับประกันสินค้า


     - สำหรับท่านที่เป็นสมาชิก NikonClub Thailand แล้ว

1. เมื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบแล้ว คลิกที่รายการ “อุปกรณ์ของฉัน” 2. คลิกที่ไอคอน "ถังขยะ" ลบรายการอุปกรณ์กล้อง DSLR รูปแบบ FX ของท่าน เพื่อทำการอัพเดตสถานะ3. คลิกที่ปุ่ม “เพิ่มรายการอุปกรณ์” แล้วกรอกรายละเอียดของอุปกรณ์ให้ครบถ้วน4. หากอุปกรณ์ของท่านอยู่ในข่ายที่มีสิทธิ์ได้รับการขยายระยะเวลาการรับประกัน จะปรากฎหน้า "ลงทะเบียนขยายระยะเวลารับประกัน" ซึ่งจะมีรายละเอียดอุปกรณ์ทั้งหมด ให้อัพโหลดบัตรรับประกันและใบเสร็จที่เห็นรายละเอียดชัดเจน (ไฟล์ JPEG) จากนั้นคลิกเลือก "ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข" และคลิกปุ่ม "ลงทะเบียน"5. เมื่อลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะส่งข้อมูลต่างๆ มายังนิคอนเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยอุปกรณ์จะปรากฏสถานะ “อยู่ในระหว่างดำเนินการ”6. เมื่อนิคอนพิจารณาเอกสารและทำการอนุมัติแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งยืนยัน แนะนำให้พิมพ์อีเมลไว้เป็นหลักฐานเมื่อเข้ารับบริการ โดยเมื่อตรวจสอบในรายการ "อุปกรณ์ของฉัน" สถานะในส่วน "ระยะเวลาที่ขยาย (เดือน)" จะแสดงจำนวนเดือนที่ได้เพิ่ม
     - สำหรับท่านที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสมัครสมาชิก NikonClub Thailand

1. ลงทะเบียนสมัครสมัครสมาชิก โดยคลิกที่ปุ่ม "ร่วมเป็นสมาชิก"2. กรอกรายละเอียดต่างให้ครบถ้วน โดยเฉพาะรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ขยายระยะเวลาการรับประกัน3. หลังจากลงทะเบียนแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลยืนยันการลงทะเบียน พร้อมแจ้ง Password ในการเข้าระบบ ให้คลิกที่ลิ้งค์ในอีเมลเพื่อยืนยันการสมัครสมาชิก จากนั้นเข้าสู่ระบบด้วย Password ที่ได้รับ เมื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบแล้ว คลิกที่รายการ “อุปกรณ์ของฉัน”4. หน้าต่างจะปรากฏรายการอุปกรณ์ของท่าน โดยอุปกรณ์ที่มีสิทธิ์ได้รับการขยายระยะเวลาการรับประกันจะปรากฏข้อความ "ลงทะเบียน" ในช่อง "ระยะเวลาที่ขยาย (เดือน)" ให้คลิกที่คำว่า "ลงทะเบียน" เพื่อนดำเนินการต่อ5. หน้าต่างจะปรากฏหน้าลงทะเบียนขยายระยะเวลารับประกัน ซึ่งจะมีรายละเอียดอุปกรณ์ทั้งหมด ให้อัพโหลดบัตรรับประกันและใบเสร็จที่เห็นรายละเอียดชัดเจน (ไฟล์ JPEG) จากนั้นคลิกเลือก "ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข" และคลิกปุ่ม "ลงทะเบียน"6. เมื่อลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะส่งข้อมูลต่างๆ มายังนิคอนเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยอุปกรณ์จะปรากฏสถานะ “อยู่ในระหว่างดำเนินการ”7. เมื่อนิคอนพิจารณาเอกสารและทำการอนุมัติแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งยืนยัน แนะนำให้พิมพ์อีเมลไว้เป็นหลักฐานเมื่อเข้ารับบริการ โดยเมื่อตรวจสอบในรายการ "อุปกรณ์ของฉัน" สถานะในส่วน "ระยะเวลาที่ขยาย (เดือน)" จะแสดงจำนวนเดือนที่ได้เพิ่ม--------------------------------------------------

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการขยายระยะเวลาการรับประกัน

1. เมื่อท่านได้ลงทะเบียนบนเว็บไซต์ Nikon Club (
https://nikonclub.nikon.co.th) ถือเป็นการรับรู้และยอมรับว่า นิคอน ประเทศไทย อาจใช้ข้อมูลของสมาชิก Nikon Club และรหัสผ่าน เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายและตามที่เห็นสมควร ซึ่งหมายรวมถึง (a) การเข้าถึงและการอัปเดตข้อมูลบัญชีและประวัติการใช้งานของท่านและ/หรือ (b) ให้การสนับสนุนแก่ท่านในการลงทะเบียนการขยายระยะเวลาการรับประกัน หรือแลกรับสินค้าสมนาคุณต่างๆ ซึ่งเสนอโดยนิคอน ประเทศไทย

2. นิคอน ประเทศไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับเปลี่ยน
หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


3. การขยายระยะเวลาการรับประกัน โดย นิคอน ประเทศไทย
(NIKON THAILAND EXTENDED WARRANTY) จะมีผลเมื่อการรับประกันแบบมาตรฐานสิ้นสุด โดยมีผลตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในเอกสารแจ้งยืนยันการขยายระยะเวลารับประกันของนิคอน ประเทศไทย (ตัวอย่าง หากคุณซื้อกล้องวันที่ 1 มกราคม 2558 บริการขยายระยะเวลาการรับประกันจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 หลังจากการรับประกันแบบมาตรฐานสิ้นสุด)


4. การขยายระยะเวลาการรับประกัน
(NIKON THAILAND EXTENDED WARRANTY) สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าในประเทศไทยและครอบคลุมเฉพาะกล้องนิคอนที่จัดจำหน่ายโดยบริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น


5. ท่านจะต้องเก็บเอกสารต่างๆ
(บัตรรับประกันสินค้าที่ออกโดยบริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด และใบเสร็จรับเงินที่ระบุชื่อร้านค้า) เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันวันที่ซื้อสินค้า และเพื่อเป็นเอกสารประกอบสำหรับ นิคอน ประเทศไทย ในการให้บริการขยายระยะเวลาการรับประกัน


6. ไม่อนุญาตให้
บริษัทในเครือ/ คู่ค้าทางธุรกิจ/ ตัวแทนจำหน่าย เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายเหล่านี้โดยเด็ดขาด


7. เมื่อเข้าการรับบริการภายใต้การขยายระยะเวลาการรับประกัน ท่านจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้

            i. ต้นฉบับของหลักฐานการซื้อสินค้า (ใบเสร็จรับเงินที่ระบุชื่อร้านค้า)

            ii. เอกสารแจ้งยืนยันการขยายระยะเวลารับประกันของนิคอน ประเทศไทย และ

            iii. บัตรรับประกันสินค้าที่ออกโดย บริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ฉบับจริง

8. นิคอน ประเทศไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับประกันใดๆ หากท่านไม่แสดงเอกสารยืนยันบริการขยายระยะเวลาการรับประกันตามข้อ
7 โดยจะมีการคิดค่าใช้จ่ายในอัตราปกติ


9. การขยายระยะเวลาการรับประกัน
(NIKON THAILAND EXTENDED WARRANTY) นั้นไม่สามารถโอนเปลี่ยนได้ และสามารถใช้กับผลิตภัณฑ์และหมายเลขเครื่องที่ระบุไว้บนบัตรรับประกันเท่านั้น


10. การขยายระยะเวลาการรับประกัน
(NIKON THAILAND EXTENDED WARRANTY) ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของสมนาคุณ/ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้


11. บัตรรับประกันที่สามารถใช้เป็นหลักฐานการรับบริการ จะต้องมีข้อมูลสำคัญระบุไว้ครบถ้วน
(ชื่อเจ้าของ, ที่อยู่, เบอร์ติดต่อ, อีเมล, วันที่ซื้อสินค้า)


12.
ค่าใช้จ่ายอื่นนอกเหนือจากการซ่อม รวมถึงค่าไปรษณีย์, การขนส่ง, ค่าประกันสินค้า และค่าบริการพิเศษอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซ่อม ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด


13. เงื่อนไขการรับประกันมาตรฐานและการขยายระยะเวลาการรับประกัน
จะไม่ครอบคลุมถึงปัจจัยดังต่อไปนี้

i.      ข้อบกพร่องหรือความผิดปกติจากความเสียหายที่เกิดจากการดูแลที่ไม่ถูกต้อง การใช้งานผิดวิธี หรือการใช้งานที่ขัดต่อคำแนะนำวิธีใช้ตามที่ระบุไว้ในคู่มือ

ii.     ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ การั่วซึมของแบตเตอรี่ ทราย ของแข็ง ของเหลว และสิ่งอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน

iii.    ความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งหรือการจัดส่งทางไปรษณีย์

iv.    ความเสียหายที่เกิดจากการดัดแปลง หรือการให้บริการโดยบุคคลอื่นนอกเหนือจากศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการโดยนิคอน

v.     อุปกรณ์เสริมต่างๆ รวมถึง แบตเตอรี อะแดปเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ

vi.    กรณีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สูญหายเนื่องจากอาการชำรุดหรือการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์

vii.   ความเสียหายที่เกิดจากการฝ่าฝืนข้อตกลงการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะกระทำโดยตั้งใจหรือมิได้ตั้งใจ

viii.  กรณีหมายเลขเครื่องถูกแก้ไขหรือลบออก


14. การรับประกันดังกล่าวสงวนสิทธิ์เฉพาะกล้องนิคอนที่จัดจำหน่ายโดยบริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น

15. การตัดสินใจของ บริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่กระทำตามคำเรียกร้องใดๆ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม

16. สามารถดูข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ Nikon Club ได้ที่ https://nikonclub.nikon.co.th

17. รายการส่งเสริมการขายจำกัดสิทธิ์การให้บริการสำหรับตามลำดับ หรือในบางกรณีจนกว่าสินค้าสมนาคุณจะหมด

18. รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของสมนาคุณ/ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้

หากท่านต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขยายการรับประกันสินค้าสำหรับกล้อง Nikon FX สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่อีเมล์ NikonClub.th@nikon.com หรือ โทร. 02-633-5100
เวลาทำการ: วันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 8.30 - 17.30 น.

บริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด