สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก

NikonClub Thailand คือชุมชนแห่งการถ่ายภาพที่มุ่งให้ผู้รักการถ่ายภาพได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์และทักษะด้านศิลปะแห่งการถ่ายภาพ รวมถึงข้อมูลและกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ที่นิคอนสร้างสรรค์สำหรับสมาชิก

     ·        ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับองค์กรและผลิตภัณฑ์

     ·        ข้อมูลความรู้และเทคนิคในการถ่ายภาพจากช่างภาพมืออาชีพผู้มีประสบการณ์ในแขนงต่างๆ

     ·        กิจกรรมที่จะให้ความรู้ ทักษะและโอกาสในการทดสอบอุปกรณ์ต่างๆ อาทิ การสัมมนา เวิร์คช้อป
              การจัดประกวดถ่ายภาพ
กิจกรรมท่องเที่ยวถ่ายภาพ เป็นต้น
     ·        สมาชิกสามารถร่วมแบ่งปันผลงานภาพถ่ายและวิดีโอโดยผลงานจะได้รับการจัดแสดงบนหน้าแกลเลอรี่ 

ข้อมูล ณ วันที่ 8/26/2015 11:38:04 AM